Despre noi

DETECTIVI OLTENIA

este marca sub numele căreia îşi desfăşoară activitatea echipa de detective particulari din cadrul SC Blue Eyes Intelligence SRL. Cabinetul nostru este situat in Craiova si va stam la dispozitie, cu o prima consultatie gratuita, atat telefonic, cat si online.

Detectivi Oltenia işi propune să fie diferită faţă de ceilalţi investigatori şi detectivi privati disponibili pe piaţa românească. În a fi diferiţi înţelegem să oferim un nivel superior de servicii de investigatii private şi o experiență mai bună pentru clienții noștri. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, ne bazăm atât pe priceperea, experienţa şi talentul investigatorilor nostri privati, cât şi pe relaţiile de colaborare cu experţi şi specialişti din domenii diverse.

Am format, aşadar, o echipă completă formată din detectivi particulari, specialişti în efectuarea  anchetelor şi analişti de informaţii. Oamenii noştri sunt aleşi atât pentru aptitudinile şi cunoştintele investigative, cât şi pentru experienţa pe care o deţin în obţinerea şi strângerea de probe utile clientului.

Detectivii noștri particulari, cu o bogată experiență profesională pe componenta de intelligence și antifraudă, acoperă o paletă largă de servicii specifice activității de investigații:

– asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii operatorilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora;

– date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridicem potenţială parteneră într-o afacere;

– conduita şi moralitatea publică a unei persoane;

– bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în procese;

– persoanele dispărute de la domiciliu.

 

Mai mult

3

Decalogul detectivului particular

1. Nimeni nu este mai important, din punct de vedere profesional, decât clientul tău;
2. Nu accepta niciodată o misiune împotriva unui fost client, pe o perioadă de 2-3 ani;
3. Pune la dispoziția clientului numai informațiile de a căror veridicitate ești sigur, după ce, în prealabil, le-ai verificat, prin cel puțin două surse credibile;
4. Păstrează secretul profesional privind sursele informațiilor obținute confidențial, garanție a credibilității și seriozității în relația cu clientul;
5. Respectă întotdeauna dorințele clientului tău, excepție făcând cazurile în care gravitatea faptelor descoperite te obligă, prin lege, să le faci cunoscute instituției legale în jurisdicția căreia se încadrează aceste fapte;
6. Asigură-ți răgazul necesar, chiar dacă asta costă, de a strânge acele dovezi incontestabile, pentru a evita orice deformare a realității;
7. Evită interpretările greșite și înlătură neințelegerile care ar putea aduce prejudicii imaginii de ansamblu a profesiei;
8. Manifestă tact pentru a caștiga încrederea clientului reticent, pentru ca apoi, abordând chestiunile tehnice ce țin de soluționarea cazului, să-l determini să descrie, fără omisiuni sau subterfugii, toate aspectele afacerii sale, pentru a putea elabora un plan de acțiune în deplină cunoștintă de cauză;
9. În relația cu clientul manifestă onestitate, integritate, loialitate și dăruire, folosind numai mijloacele legale;
10. Străduiește-te să-ți servești clientul cu toate puterile tale, fie să-l îndrumi spre cineva cunoscut care poate să-l ajute mai bine, în caz că cererea acestuia te depășește.
Sursa: Interferențe detectivistice (D.V.Cireș, B.C.Cireș)

Despre noi 1

Programează o discuție cu noi!

Trimite-ne un mail

Share This